Dog Days Seasons List
Loading...
Takahiro Sakurai
Takahiro Saku...
Framboise Charley
Takehito Koyasu
Takehito Koya...
Loran Martinozzi 9 episodes, 2011
Daisuke Ono
Daisuke Ono
General Bernard / ... 7 episodes, 2011-2015
Mikako Takahashi
Mikako Takaha...
Rebecca Anderson 8 episodes, 2011-2015
Minako Kotobuki
Minako Kotobu...
Vert FarBreton / ... 10 episodes, 2011-2015
Mamoru Miyano
Mamoru Miyano
Shinku Izumi / ... 15 episodes, 2011-2015
Ai Orikasa
Ai Orikasa
Mother fox spirit
Norio Wakamoto
Norio Wakamot...
General Godwin
Noriko Sakura
Noriko Sakura
Remy Anderson
Sumire Uesaka
Sumire Uesaka
Unknown
Write one

Sorry, no results found.